Kidsdela Camp - บางแค

Kidsdela Camp - บางแค

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

 
สนุกรู้​ ฉลาดเล่น" กับ​ Kidsdela​ Camp เรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ สู่งานศิลปะ​ และประดิษฐ์

ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด​ และส่งเสริม​การประยุกต์องค์ความรู้สู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

พบกับกิจกรรมฐานทดลองวิทยาศาสตร์และงานประดิษฐ์มากมายภายใต้ Theme การเรียนรู้ที่ตื่นเต้นเร้าใจ​และการเรียนรู้ผ่านการเล่น​ในกิจกรรมฐานแสนสนุก​ ( Learning​Through​Play)​ ทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กๆสามารถคิดหา เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ ตามวัยของเด็ก และงานประดิษฐ์ เพราะเราเชื่อว่า ศิลปะมีประโยชน์ต่อเด็กช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กจะได้พัฒนาร่างกายในส่วนหลัก ๆ คือ การทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา กล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการทางด้านอารมณ์ คือการได้ชื่นชมและสร้างสรรค์ พัฒนาการทางด้านสังคม คือ เด็กได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักรอคอยที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้การแบ่งปัน พัฒนาการทางด้านสติปัญญา คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ รูปทรง ความกว้าง ความยาว ความสูง ขนาด (เล็ก-ใหญ่) พื้นผิว (เรียบ-ขรุขระ-หยาบ)

 

สาขาของเรา (1)

สาขา บางแค
-
062 925 5999
nutz.natdhanai@gmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
แจ้งเตือน! ไม่มีรายการคอร์สเรียนที่ค้นหา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง