The Inner Studio

The Inner Studio

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

          คลาสเต้นออกกำลังกาย สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน แต่มีอินเนอร์ จัดทำขึ้นเพื่อการออกกำลังกาย คลายเครียดสนุกสนาน ทุกเพศทุกวัย หวังให้คนไทยได้ออกกำลังกาย
 
- ไม่มีพื้นฐานในการเต้นก็เรียนได้ เพราะเราปูสอนให้ใหม่หมดตั้งแต่พื้นฐาน
- การสอนในรูปแบบพื้นฐานของเรายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดเป็น
  การเต้นรูปแบบอื่นได้อีกด้วย
- มีผู้ สอนเต้น ที่มีประสบการณ์การสูง เคยเข้าร่วม Workshop
  กับนักเต้นระดับโลก
- มีเทคนิคการสอนเต้นพิเศษให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจได้ง่าย
- การเรียนการสอนเป็นรูปแบบที่สนุกสนาน เป็นกันเอง

สาขาของเรา (1)

สาขา เอสพลานาดรัชดา
< ย้อนกลับ
สาขา เอสพลานาดรัชดา
แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
063 980 5000
theinnerstudio@hotmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
คลาสเรียนเต้น INNER KIDS

คลาสเรียนเต้น INNER KIDS

The Inner Studio
Class
Dance & Drama
เอสพลานาดรัชดา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง