• Modulo Language School

  • Incredibly extremely amazingly incredibly fun and effective language school. Study at Thailand's best.

 

4 ขั้นตอนง่ายๆกับ Modulo

โดยจะเริ่มจาก การวัดระดับภาษา ของผู้เรียนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์โดยตรง ทดสอบฟรี!  เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
กำหนดเป้าหมายของการเรียนภาษา ที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นคุณครูจะช่วย
แนะแนวทางว่าต้องเรียนภาษาแบบไหนจึงจะได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณ จากนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่จะมา เรียนภาษา 
กับคุณครููที่มีคุณภาพและสอนเก่งที่โมดูโล่! และแน่นอนว่า ที่สุุดแล้วคุณจะได้ ใช้ภาษาที่เรียนไป ได้อย่างมั่นใจ
ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ของเรา

 

เรียน 4 ภาษา ในที่เดียว

ภาษาอังกฤษ | ภาษาจีน | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาไทย | ภาษาญี่ปุ่น

 

 

 

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำแนวใหม่ นำเสนอการสอนในรูปแบบที่แตกต่างอย่างได้ผล
เราไม่ได้สอนแค่ภาษา แต่เราสอนให้ทุกคนใช้ภาษาเป็น ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เน้นการสอนที่มีคุณภาพ
มีการปรับรูปแบบให้เฉพาะกับผู้เรียน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและเร็วที่สุด

 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

โมดูโล่สอนให้เด็กๆซึมซับภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด เพราะเราเชื่อว่าเป็นวิธีที่ทำให้
เด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้เสมือนเป็นภาษาแม่ การเรียนภาษาที่ได้ผลนั้นเด็กๆต้องมีความสนุกสนาน
และได้นำภาษานั้นๆไปใช้ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นธรรมชาติ
คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงวิธีการสอนเฉพาะที่โมดูโล่ได้ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดี
สำหรับเด็กอายุ 6 - 12 ปี โมดูโล่เรานำเสนอ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอย่างได้ผลถึง
2 รูปแบบ คือ Let's Go for General English และ Cambridge's YLE for English Testing
 

ภาษาจีนสำหรับเด็ก

เด็กๆเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เราเชื่อว่าการเรียนรู้ต้องมีความสนุกสนาน
และต้องสอนให้ใช้ภาษาด้วยวิธีธรรมชาติ 
ในโปรแกรมการเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก จะเน้นไปที่ทักษะ
ทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะเริ่มที่การเรียนพินอิน(การผันเสียงตามหลักภาษาจีน)
จากนั้นถึงจะเริ่มจำคำศัพท์ต่างๆ และคุณครูของเราจะมีวิธีการสอนที่ออกแบบมาให้นักเรียนรู้สึกสนุก
ขณะเรียน อีกทั้งยังได้ผลลัพท์ที่ดีในขณะเดียวกัน นอกจากนั้นเรายังสอนให้นักเรียนมีความ
เข้าใจถึงวัฒนธรรมจีนอีกด้วย

 

หนังสือเรียนภาษาจีน MONKEY KING ในหลักสูตรภาษาจีนของเรานั้น จะใช้หนังสือ MONKEY KING
ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อช่วยในการฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนสามารถจดจำภาษาใหม่ได้
นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในขณะเรียนด้วย การเรียนภาษาจีนจะไม่น่าเบื่อ
อีกต่อไป ประสบความสำเร็จ ได้จากการเริ่มต้นที่ดี ภายในหนังสือจะมีภาพประกอบที่มีสีสันที่ช่วยดึงดูด
ความสนใจของเด็ก ๆ จึงทำให้พวกเขาสามารถตั้งใจเรียนได้มากขึ้นและยังตื่นเต้นไปกับการเรียน อีกทั้ง
เรายังมีการใช้ซีดีมาเปิดเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง
หนังสือ EASY STEPS TO CHINESE ทั้งสนุกทั้งได้ผลดี หนังสือชุดนี้เป็นชุดที่ยอดเยี่ยมในการเรียน
ภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติโดยโปรแกรมการสอนจะมาจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดีจากคุณครู
ผู้ใช้หนังสือในห้องเรียนของพวกเขา หนังสือเรียนภาษาจีน ให้เป็นเรื่องง่าย ในโปรแกรมใหม่นี้จะประกอบ
ด้วยหัวข้อที่ทันสมัย และมีแบบฝึกหัด ซึ่งนักเรียนยังจะได้ฝึกเขียนพินอิน(การผันเสียงตามหลักภาษาจีน)
ฝึกเขียนตัวอักษรจีนและอื่น ๆ นักเรียนจะได้ทำความคุ้นเคยและใช้ภาษาจีนในการพูดและการเขียนได้อย่างมั่นใจ

 

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็ก

หลักสูตรของโมดูโล่เป็นหลักสูตรที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี
ควบคุมหลักสูตรที่มีคุณภาพโดย Hachette: Les Loustics.
เป็นหลักสูตรที่สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปใช้ได้ในเชิงปฏิบัติ ประกอบไปด้วยสื่อการเรียน
ทั้งภาพและเสียง ซึ่งมีชีวิตชีวาสำหรับเด็กและกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
หนังสือเล่มนี้ง่าย
ต่อการใช้งาน ในหนึ่งหน้าของแต่ละบทเรียนจะค่อยๆเสริมสร้างการเรียนรู้จากบทเรียนหนึ่งไปสู่บทเรียนถัดไป
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะประกอบด้วย 5 บทเรียนย่อย ซึ่งนำเสนอกิจกรรมและหมวดคำศัพท์ที่หลากหลาย
หน้า"Petit Doc"ใช้ในการเข้าถึงและเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือในการเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมและ
กฎระเบียบอื่นๆ แบบฝึกหัดประกอบด้วยหนึ่งหน้าคู่ของกิจกรรมแต่ละบทที่เสริมสร้างการเรียนรู้
และค่อยๆนำเข้าสู่ทักษะการเขียน ซึ่งมาพร้อมกับแผ่นซีดีในรูปแบบเพลงและบทกวี

 

ภาษาไทยสำหรับเด็ก

หลักสูตรภาษาไทยของโมดูโล่เป็นหลักสูตรที่โมดูโล่คิดค้นขึ้นเองเพื่อให้นักเรียนสามารถพูดและ
ใช้ภาษาไทยได้เร็วที่สุด เข้าใจง่าย เรียนสนุก รู้ลึกซึ้งถึงภาษาไทย โมดูโล่กระตุ้นให้เด็ก ๆ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ พร้อมสื่อการเรียนการสอนทั้งภาพและเสียง 
หลักสูตรนี้ออกแบบมา
เฉพาะสำหรับเด็ก เรียนภาษาไทยผ่านเทคนิคการสอนของโมดูโล่ ทำให้เด็กรักภาษาไทย และเตรียม
พร้อมที่จะเข้าใจหลักไวยกรณ์และสำนวนภาษาไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ซึ่งนักเรียนจะได้ทักษะทางภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ครูโมดูโล่นอกจากจะสอนเก่งแล้ว
ยังสอนสนุกอีกด้วย เด็ก ๆ ที่มาเรียนกับเราจะไม่ได้เพียงแค่ได้เรียนภาษาไทยเท่านั้น แต่เด็ก ๆ จะชอบ
และรักที่จะเรียนภาษาไทยอีกด้วย ด้วยบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นและความรู้ที่เรามอบให้ คงไม่มี
โรงเรียนไหน ที่ทำให้นักเรียนอยากจะมาเรียนภาษาไทยได้เหมือนกับที่โมดูโล่อีกแล้ว

 

 

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโมดูโล่เป็นหลักสูตรที่โมดูโล่คิดค้นขึ้นเองเพื่อให้นักเรียนสามารถพูด
และใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เร็วที่สุด เข้าใจง่าย เรียนสนุก รู้ลึกซึ้งถึงภาษาญี่ปุ่น โมดูโล่กระตุ้นให้เด็ก ๆ
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ พร้อมสื่อการเรียนการสอนทั้งภาพและเสียง
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเด็ก เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านเทคนิคการสอนของโมดูโล่
ทำให้เด็กรักภาษาญี่ปุ่น และเตรียมพร้อมที่จะเข้าใจหลักไวยกรณ์และสำนวนภาษาญี่ปุ่น
อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนจะได้ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ครูโมดูโล่นอกจากจะสอนเก่งแล้ว ยังสอนสนุกอีกด้วย เด็ก ๆ ที่มาเรียนกับเราจะไม่ได้เพียงแค่
ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เด็ก ๆ จะชอบและรักที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย ด้วยบรรยากาศการ
เรียนที่อบอุ่นและความรู้ที่เรามอบให้ คงไม่มีโรงเรียนไหน ที่ทำให้นักเรียนอยากจะมาเรียน
ภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนกับที่โมดูโล่อีกแล้ว

 

 

ทำไมต้อง MODULO...

เหมาะสำหรับทุกวัย
เปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีอายุ 6 ปีเป็นต้นไป
เปิดสอนทุกระดับ
เราสอนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น การอ่านออกเสียงไปจนถึง การอธิบายหลักไวยกรณ์ที่มีความซับซ้อน
ทีมคุณครูที่มีคุณภาพ
คุณครูของเราทุกคน เป็นครูเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ในการสอน เป็นการสอนสดทุกคาบเรียน!
ออกแบบคอร์สเรียนเองได้
ผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สเรียนของตนเองได้ตามความต้องการ ภายใต้คำแนะนำจากคุณครูของเรา
บรรยากาศเป็นกันเอง
เมื่อคุณเรียนที่โมดูโล่ คุณจะได้รู้จักหลากหลายวัฒนธรรมจากครอบครัวของเรา
ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย
คุณสามารถเลือกวันและเวลาเรียนให้เหมาะกับตารางเรียนหรือตารางงานคุณ จะเรียนทุกวัน หรือทั้งวัน!
ราคาคุ้มค่า
ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนอย่างคุ้มค่าในราคาที่เป็นกันเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!
ผลลัพท์ที่น่าพึงพอใจ!
ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของเรา จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการเรียนไปพร้อมๆ กัน

 

 
สาขา Central World
สาขา Central RAMA9
สาขา Siam Paragon
สาขา Icon Siam

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด

แจ้งเตือน! ไม่มีรายการคอร์สเรียนที่ค้นหา