Farm Sanook Kid Camp

Farm Sanook Kid Camp

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว
5 ประสบการณ์

โปรไฟล์

          Farm Sanook Kid Camp เป็น Mini Camp เข้าค่าย วัยซน เพื่อเสริมพัฒนาการ ความแข็งแกร่ง ทางร่างกายและจิตใจ ให้เด็กๆ การเล่น เป็นวัคซีนธรรมชาติ ดังนั้น Farm Sanook Kid Camp จึงให้ความสำคัญ กับการเล่น เพื่อให้เกิดพัฒนาการในทุกๆ ด้าน โดยที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้โดยการเล่น และไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ และที่สำคัญสนุกสนานทั้งครอบครัว 

 

สาขาของเรา (1)

สาขา ปทุมธานี
ซอย คลองหลวง 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 10130
088 639 8299
akub123@gmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
ค่ายเล่นสนุกปลุกความกล้า เรียนรู้ผ่านการเล่น ในพื้นที่ธรรมชาติ(7-15 ปี)

ค่ายเล่นสนุกปลุกความกล้า เรียนรู้ผ่านการเล่น ในพื้นที่ธรรมชาติ(7-15 ปี)

Farm Sanook Kid Camp
Camp
Nature
ปทุมธานี