iQ-up Children Go Academy

iQ-up Children Go Academy

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว
5 ประสบการณ์

โปรไฟล์

          สถาบันสอนหมากล้อมไอคิวอัพ โดยครูคีธ นภัทร์ อิชยาวณิชย์ ระดับ 4 ดั้งเพชร ครูสอนหมากล้อมเด็กระดับแนวหน้าประเทศ
- ผู้เขียนหนังสือชุดเซียนโกะ ร่วมกับสำนักพิมพ์นานมี
- ที่ปรึกษาด้านหมากล้อมสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์
- สร้างนักกีฬาระดับดั้งมาแล้วกว่า 60คน
          ไอคิวอัพเป็นสถาบันสอนหมากล้อมสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี หลักสูตรและสถาบันของเราได้รับการยอมรับและทำงานควบคู่กับสถานศึกษาชั้นนำมากมาย อาทิเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนอำนวยศิลป์ โรงเรียนสาธิตจุฬา โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ฯลฯ
          คอร์สของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายโดยทางสถาบันใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในแนวคิดที่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพเฉพาะตัว 
          นอกเหนือจากการเรียนหมากล้อมที่สนุกสนานแล้วทางเรายังสอดแทรกแนวคิดและหลักคุณธรรมควบคู่ไปกับการเรียนหมากล้อมอีกด้วย

สาขาของเรา (1)

สาขา tree on 3
ถ.พระราม3
081 345 6703
iqupschool@hotmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
เรียนหมากล้อมหลักสูตรสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เรียนสนุก เข้าใจง่าย

เรียนหมากล้อมหลักสูตรสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เรียนสนุก เข้าใจง่าย

iQ-up Children Go Academy
Class
Play & Learn
tree on 3