Young Creative School

Young Creative School

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว
5 ประสบการณ์

โปรไฟล์

          ” เด็กทุกคนมีจินตนาการ ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ”
          Young Creative School เกิดขึ้นจากข้อสงสัยที่ว่า “เด็กๆมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเองทุกคน แล้วจะทำอย่างไรให้จินตนาการเหล่านั้นถูกเปลี่ยนเป็นความคิดสร้างสรรค์“ ครูราฟ ผู้ซึ่งคลุกคลีกับสายงาน Creative ในบริษัทโฆษณามาตลอด ทั้งที่ฝรั่งเศสและอเมริกา จนวันหนึ่งครูราฟได้กลับมาทำงานโฆษณาที่บ้านเกิด และได้สังเกตุเห็นว่า อันที่จริง เด็กไทยมีพื้นฐานทางด้านจินตนาการสูงไม่น้อยไปกว่าเด็กชาติใดในโลก แต่จินตนาการเหล่านั้นไม่ได้รับการสนับสนุน หรือพัฒนาต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์เท่าที่ควร ครูราฟจึงลองหาวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจินตนาการที่มีอยู่มากมายให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเล่นสนุกกับจินตนาการควบคู่ไปกับความคิดเชิงบวก และได้นำขั้นตอนการคิดและการทำงานที่ Creative ในบริษัทโฆษณาเขาทำกัน มาใช้กับเด็กๆ โดยปรับขั้นตอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย เน้นที่ความสนุกสนานเป็นหลัก และมีอิสระทางความคิดเต็มที่ เด็กๆทุกคนเริ่มมีความสุขในการเล่นกับไอเดียของตนเองและแชร์ไอเดียกับเพื่อนๆ ได้อย่างสนุกสนาน พัฒนาการดีขึ้นในทุกๆด้าน
 

สาขาของเรา (1)

สาขา Gateway Ekamai
Gateway Ekamai
081 446 8482
youngcreativethailand@gmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
Summer Camp พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 4 วันเต็ม ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ

Summer Camp พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 4 วันเต็ม ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ

Young Creative School
Camp
Art & Creative
Gateway Ekamai
CREATIVE ART เรียนรู้การเป็น Creative ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน (4 – 8 ปี)

CREATIVE ART เรียนรู้การเป็น Creative ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน (4 – 8 ปี)

Young Creative School
Class
Art & Creative
Gateway Ekamai