• Bricks 4 Kidz Thailand

  • We create a space for kids to enjoy playing LEGO, yet can learn creativity and constructing skills at the same time.

 

 

Bricks 4 Kidz Thailand

 

 

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการเล่นจากประเทศอเมริกา โดยมี Lego เป็นสื่อการสอนเหมาะสำหรับเด็ก
อายุตั้งแต่ 1-13 ปี โดยหลักสูตรยึดตามหลัก STEM (Science, Technology, Engineering, Math)
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด ขณะนี้มีมากกว่า 600 สาขาใน 26 ประเทศทั่วโลก

 

 

โปรแกรมของ Bricks 4 Kidz ออกแบบโดยนักการศึกษา วิศวกรและสถาปนิกที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ STEM (Science Technologies Engineering and Math)
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพด้วยหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆ เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศ
เครื่องมือการก่อสร้าง เครื่องเล่นในสวนสนุก ว่ามีกลไกลการทำงานอย่างไร

 

 
ปี 2014 Bricks 4 Kidz ได้รับรางวัล Best of The Best Award และอีก 97 รางวัลของหลักสูตร
การเรียนรู้ด้าน STEM ในสหรัฐอเมริกา เราเชื่อว่าหลักสูตรของ Bricks 4 Kidz จะพัฒนาและ
ดึงศักยภาพการเรียนรู้ ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กออกมา
ได้อย่างสูงสุด Model plan ของ Bricks 4 Kidz มีมากกว่า 200 แบบใน 20 หัวข้อการเรียนรู้
ระดับความยากง่ายแตกต่างกันให้เหมาะสมกับวัยของเด็กเพื่อเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

Parent and Child Programs (1-3 ปี)

เสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมด้านความรู้สึก
การแสดงออก กระตุ้นจินตนาการ เน้นการสื่อสารและสายสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อ คุณแม่ และลูกน้อย

Junior Inventor Class (3-4 ปี)

ช่วยเพิ่มความรู้รอบตัว กระตุ้นจินตนาการ พัฒนาทักษะทางสังคม และเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อ ผ่านการสร้างโมเดล
ด้วยตัวต่อ Lego duplo โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการสร้างโมเดล Alphabet theme

Advanced Inventor Class (4+ ปี)

สํารวจและพัฒนาแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (STEM Education)
เสริมทักษะทางสังคมและทางอารมณ์ การทํางานเป็นทีม และความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการแก้ปัญหาและการสร้างสิ่งต่างๆ

 

 

Junior Robotic Class (5+ ปี)

พัฒนาแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์(STEM Education)
และควบคุมกลไลต่างๆ ด้วยทักษะด้าน programmingเบื้องต้นด้วยการสร้างหุ่นยนต์ การวางแผนทํางาน
เป็นลำดับขั้นตอน ให้บรรลุภารกิจ

Comic Creator Class (5+ ปี)

เด็กๆจะได้สนุกสนานไปกับ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างหนังสือการ์ตูน
โดยน้องๆจะได้เรียนรู้การสร้างหนังสือการ์ตูน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย ผ่านโปร
แกรมคอมพิวเตอร์ของ bricks 4 kidz

Movie Making Class (5+ ปี)

เด็กๆจะได้สวมบทเป็นผู้กำกับตัวน้อย สามารถสร้างหนังสั้นแสนสนุกตามจิตนาการที่ไร้ขีดจำกัดของน้องๆ
ด้วยเครื่องมือของ Bricks 4 kidz และตัวต่อ LEGO® อุปกรณ์ของเราจะอำนวยความสะดวกต่อน้องๆ

 

 

Advanced Robotics Class (9+ ปี)

พัฒนาด้าน STEM Education และควบคุมกลไลต่างๆ ประกอบสร้างหุ่นยนต์โดยใช้เฟือง มอเตอร์
sensors และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้บรรลุภารกิจ LEGO® Mindstorm EV3 ที่สามารถ
ควบคุมหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นได้ตามจินตนาการ
 

 

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์
privilege

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด

Junior Inventor Class

Junior Inventor Class

Bricks 4 Kidz Thailand
Workshops
Play & Learn