สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา หมวดหมู่ : Language ทั้งหมด 32 รายการ

เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ แลละสนุกไปกับการเรียน

09.00 - 19.30

ดูสาขา

หลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จากฟินแลนด์

9.00 - 17.00

ดูสาขา

สอนภาษามุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีทัศนคติที่ถูกต้อง

09.00 - 18.30

ดูสาขา

IQ and Mind Map English School โรงเรียนภาษาอังกฤษ​สอน IQ และ Mind Map ผ่านการเล่น

.

ดูสาขา

เรียนรู้วิชาการและฝึกทักษะต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

11.00 - 20.00

ร่มเกล้า 44

สอนภาษาในรูปแบบผสมผสาน การเรียนเสริมผ่านกิจกรรม ด้วยโปรแกรมทันสมัย

09.00 - 21.00

ดูสาขา

เริ่มต้นที่นี่..ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิต หลักสูตรมายาวนานกว่า 20 ปี

10.00 - 19.00

-

สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษแนวใหม่ เรียนภาษาอังกฤษแบบ บุฟเฟต์ ไม่จำกัดชั่วโมง

-

ดูสาขา

เรียนรู้อย่างฉลาด เก่งวิทยาศาสตร์ที่ "ซายเอนเทีย"

09.00 - 16.00

ดูสาขา

สอนให้ "รักการเรียนรู้" สนุกสนาน ฝึกภาษา IQ EQ ความคิดสร้างสรรค์

09.30 - 18.00

paradise park

พัฒนาทักษะเด็กด้าน Early Learning และ Speech & Drama

09.00 - 18.00

Bambini Villa

พัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมาย

9.00 - 20.00

Central Pinklao

สถาบัน 2 ภาษาสำหรับเด็ก "การเรียนรู้ในวัยเด็ก เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด"

09.00 - 18.00

Central Plaza Pinklao

สอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษ บทเรียนเปลี่ยนไปในทุกๆสัปดาห์

09.30 - 17.00

Thonglor

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแนวใหม่ ภายใต้การสอนแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

9.00 - 18.00

The Nine Center