สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา หมวดหมู่ : Language ทั้งหมด 31 รายการ

เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ แลละสนุกไปกับการเรียน

09.00 - 19.30

ดูสาขา

หลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จากฟินแลนด์

9.00 - 17.00

ดูสาขา

สอนภาษามุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีทัศนคติที่ถูกต้อง

09.00 - 18.30

ดูสาขา

การเรียนรู้ ที่สอนการพัฒนาของสมอง แบบ multi matrix brain

10.00 - 16.00

ถนนพุทธมณฑลสาย 2

เรียนจีนออนไลน์ ปูพื้นฐานพินอิน ฝึกการสนทนาผ่านเกม

.

Live Online

สอนภาษาในรูปแบบผสมผสาน การเรียนเสริมผ่านกิจกรรม ด้วยโปรแกรมทันสมัย

09.00 - 21.00

ดูสาขา

เน้นทักษะฟัง-พูด โดยเฉพาะ สร้างความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ

09.00 - 18.00

อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์

เน้นให้เด็กสามารถพูดและทำความเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

10.00 - 18.00

Siam Paragon

เริ่มต้นที่นี่..ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิต หลักสูตรมายาวนานกว่า 20 ปี

10.00 - 19.00

-

สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษแนวใหม่ เรียนภาษาอังกฤษแบบ บุฟเฟต์ ไม่จำกัดชั่วโมง

-

ดูสาขา

พัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมาย

9.00 - 20.00

Central Pinklao

สถาบัน 2 ภาษาสำหรับเด็ก "การเรียนรู้ในวัยเด็ก เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด"

09.00 - 18.00

Central Plaza Pinklao

สอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษ บทเรียนเปลี่ยนไปในทุกๆสัปดาห์

09.30 - 17.00

Thonglor

สอนภาษาอังกฤษ โดยผ่านการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและดนตรี

9.00 - 17.00

ดอนเมือง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแนวใหม่ ภายใต้การสอนแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

9.00 - 18.00

The Nine Center

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net