สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา หมวดหมู่ : Music ทั้งหมด 26 รายการ

สถาบันสอนดนตรีที่มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ และความสามารถของผู้ที่รักในเสียงดนตรี

10.00 - 18.00

ดูสาขา

พัฒนาศิลปะการเต้น และดนตรีที่มีในตัวเด็กทุกคน เพื่อแนวทางที่ถูกต้อง

09.00 - 20.00

The Paseo Town

สอนดนตรีแก่นักเรียน ตามมาตรฐานสถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ

10.00-19.00

ดูสาขา

สอนเปียโนเด็กเล็กและเด็กพิเศษ และสอนศิลปะเด็ก

10.00 - 18.00

ลาดพร้าว

ค้นหาและพัฒนาพรสวรรค์ ของเด็กๆ ได้อย่างเต็มที่และมีความสุข

10.00 - 18.00

ดูสาขา

สถาบันสอนร้องเพลง ดนตรี การแสดงและเต้นหลักของ GMM Grammy

09.00 - 18.00

อโศกมนตรี

ดนตรีเด็กเล็กตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป และหลักสูตรเปียโน สำหรับเด็ก

09.30 - 19.00

ดูสาขา

สอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษ บทเรียนเปลี่ยนไปในทุกๆสัปดาห์

09.30 - 17.00

Thonglor

สอนภาษาอังกฤษ โดยผ่านการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและดนตรี

9.00 - 17.00

ดอนเมือง

สอนดนตรี ศิลปะ บัลเล่ต์ เทควันโด โดยใช้หลักสูตรระดับนานาชาติ

12.30 - 20.00

MarketPlace Nang Linchi

คลาสสอนการแสดง พื้นที่สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ สำหรับเด็กๆเยาวชนและครอบครัว

9.00 - 21.00

ลาดพร้าว 25

โรงเรียนดนตรีและสถาบันดนตรี สอนร้องเพลง หลักสูตรจากอเมริกา

10.00 - 20.00

ดูสาขา

เสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็กๆ พร้อมทั้งสัมผัสความสุขในการเรียนดนตรีด้วยความรัก

11.00 - 18.00

ทวีวัฒนา

สอนดนตรีสากล และ ศิลปะ สำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

10.00 - 19.00

Thaweewattana 22

โรงเรียนสอนดนตรีมาตรฐานสากล รับสอนดนตรีสากลทุกประเภท

10.00 - 18.00

The Lighthouse (เจริญนคร 14)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net