สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา หมวดหมู่ : Play & Learn ทั้งหมด 69 รายการ

หลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จากฟินแลนด์

9.00 - 17.00

ดูสาขา

สถาบันพัฒนาการเด็ก ความฉลาดสอนได้ผ่านการเรียนและเล่น

09.00 - 18.00

ดูสาขา

เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก พัฒนาสมองผ่านกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

09.00 - 17.30

ดูสาขา

ค้นหาศักยภาพแฝงด้วยเทคโนโลยี กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

9.00-18.00

สีลม

สถาบันพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้และเสริมสมาธิสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ตลอดเวลา

Sukhumvit 2

สถาบันพัฒนากระบวนการคิดร้างสรรค์และความคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็ก

10.00 - 18.00

ดูสาขา

พื้นที่สำหรับเด็กๆ ที่จะเพลิดเพลินกับการเล่นเลโก้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์

13.00 - 20.00

ดูสาขา

ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางการศึกษา

09.00 - 18.00

Sukhumvit 38

ห้องเรียนธรรมชาติ​ สร้าง​ประสบการณ์ชีวิต ปลดปล่อยพลังแห่งการเรียนรู้

10.00 - 20.00

อยุธยา

เรียนรู้วิชาการและฝึกทักษะต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

11.00 - 20.00

ร่มเกล้า 44

กิจกรรมเสริมวัยเด็กเล็ก เพราะ ​3 ขวบปีแรกคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุด

09.00 - 16.00

จตุจักร

พื้นที่ระบายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ถ่ายทอดผ่านกระดาษ ดินสอ หัวใจ

13.00 - 16.00

ดูสาขา

สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่

09.00 - 18.00

จตุจักร

สถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ สาธิตการทำกระดาษจากมูลช้าง

09.00 - 17.30

เชียงใหม่

สถาบันEQ Excellent Centerเปิดสอนศิลปะบุรณาการ สอนดนตรี เปียโน ไวโอลิน กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์โปร่ง กีต้าร์ไฟฟ้า อูคูเลเล่ กลองชุด ดินปั้น วาดภาพ

13.00-18.00

.