สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา หมวดหมู่ : Play & Learn ทั้งหมด 53 รายการ

หลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จากฟินแลนด์

9.00 - 17.00

ดูสาขา

สถาบันพัฒนาการเด็ก ความฉลาดสอนได้ผ่านการเรียนและเล่น

09.00 - 18.00

ดูสาขา

เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก พัฒนาสมองผ่านกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

09.00 - 17.30

ดูสาขา

สถาบันพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้และเสริมสมาธิสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ตลอดเวลา

Sukhumvit 2

สถาบันพัฒนากระบวนการคิดร้างสรรค์และความคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็ก

10.00 - 18.00

ดูสาขา

พื้นที่สำหรับเด็กๆ ที่จะเพลิดเพลินกับการเล่นเลโก้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์

13.00 - 20.00

ดูสาขา

ห้องเรียนธรรมชาติ​ สร้าง​ประสบการณ์ชีวิต ปลดปล่อยพลังแห่งการเรียนรู้

10.00 - 20.00

อยุธยา

พื้นที่ระบายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ถ่ายทอดผ่านกระดาษ ดินสอ หัวใจ

13.00 - 16.00

ดูสาขา

สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่

09.00 - 18.00

จตุจักร

สถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ สาธิตการทำกระดาษจากมูลช้าง

09.00 - 17.30

เชียงใหม่

พัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิตัล พร้อมรับไทยแลนด์ 4.0

09.00 - 19.00

นางลิ้นจี่

สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษแนวใหม่ เรียนภาษาอังกฤษแบบ บุฟเฟต์ ไม่จำกัดชั่วโมง

-

ดูสาขา

เสริมพัฒนาการ มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ให้ได้รับการพัฒนา

10.00 - 19.00

นางลิ้นจี่

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

08.00 - 18.00

รังสิต

ปูทางสู่ความสำเร็จ ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบคิดภายในวันนี้

11.00 - 20.00

central world

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net