สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา หมวดหมู่ : STEM ทั้งหมด 30 รายการ

หลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จากฟินแลนด์

9.00 - 17.00

ดูสาขา

สอน Coding สำหรับเด็กตั้งแต่ 4 ขวบ พัฒนาทักษะสำหรับโลกอนาคต

.

ดูสาขา

สอนเทคนิคการทำ mindmap ในแบบถูกต้อง ตามหลักทฤษฎีสมอง

09.00 - 18.00

โชคชัย 4

สถาบันพัฒนากระบวนการคิดร้างสรรค์และความคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็ก

10.00 - 18.00

ดูสาขา

พื้นที่สำหรับเด็กๆ ที่จะเพลิดเพลินกับการเล่นเลโก้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์

13.00 - 20.00

ดูสาขา

การเรียนรู้ ที่สอนการพัฒนาของสมอง แบบ multi matrix brain

10.00 - 16.00

ถนนพุทธมณฑลสาย 2

สร้างโปรแกรมและวิธีควบคุมหุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ของ LEGO

09.00 - 18.00

ดูสาขา

ฝึกสมองสำหรับเด็กให้สามารถคิดเลข โดยโปรแกรมเราเน้นพัฒนาการทางสมอง

10.00 - 19.00

ดูสาขา

ศูนย์การเรียนรู้ โรโบติกส์ การเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆ

09.00 - 17.00

Sukhumvit 101

ห้องประดิษฐกรรม FabLearn Lab เพื่อการเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทย

08.00 - 17.00

ทุ่งครุ

we bring out their potential through right hands-on exploratory activities.

10.00 - 18.00

Central World

เรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

10.00 - 19.00

Gateway Ekamai

The International Summer Camp is coming soon!

10.00 - 19.00

Gateway Ekamai

เครื่องมือการศึกษาที่ดีที่สุด เพื่อช่วยพัฒนาความคิดของ

09.00 - 17.00

ดูสาขา

เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ(entrepreneur) ผ่านการอบรมและกิจกรรม Workshop ทั้งหมด

09:00 – 15:00

วิภาวดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net