สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา หมวดหมู่ : STEM ทั้งหมด 39 รายการ

หลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จากฟินแลนด์

9.00 - 17.00

ดูสาขา

สอน Coding สำหรับเด็กตั้งแต่ 4 ขวบ พัฒนาทักษะสำหรับโลกอนาคต

.

ดูสาขา

กิจกรรมฝึกทักษะการคิด และเข้าใจการทำงานของสมอง ผ่านเทคนิค #มายด์แม็ป แบบเป็นมิตรกับสมองกันคะ

เมษายน-พฤษภาคม

โชคชัย 4

สถาบันพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้สำหรับเด็ก เบรนเฟรนด์ลี่ อคาเดมี

.

โชคชัย 4

สถาบันพัฒนากระบวนการคิดร้างสรรค์และความคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็ก

10.00 - 18.00

ดูสาขา

พื้นที่สำหรับเด็กๆ ที่จะเพลิดเพลินกับการเล่นเลโก้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์

13.00 - 20.00

ดูสาขา

IQ and Mind Map English School โรงเรียนภาษาอังกฤษ​สอน IQ และ Mind Map ผ่านการเล่น

.

ดูสาขา

คาเฟ่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมไม้ พร้อมโซนเด็กเล่น

10.00 - 22.00

ทวีวัฒนา

สร้างโปรแกรมและวิธีควบคุมหุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ของ LEGO

09.00 - 18.00

ดูสาขา

ฝึกสมองสำหรับเด็กให้สามารถคิดเลข โดยโปรแกรมเราเน้นพัฒนาการทางสมอง

10.00 - 19.00

ดูสาขา

เรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ออกแบบและสร้างนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ

.

ม.ธุรกิจบัณทิตย์ หลักสี่

ศูนย์การเรียนรู้ โรโบติกส์ การเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆ

09.00 - 17.00

Sukhumvit 101

ห้องประดิษฐกรรม FabLearn Lab เพื่อการเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทย

08.00 - 17.00

ทุ่งครุ

we bring out their potential through right hands-on exploratory activities.

10.00 - 18.00

Central World

เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริง

10.00 - 19.00

ดูสาขา