สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา พื่นที่ : Bambini Villa ทั้งหมด 4 รายการ

หลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จากฟินแลนด์

9.00 - 17.00

ดูสาขา

พัฒนาทักษะเด็กด้าน Early Learning และ Speech & Drama

09.00 - 18.00

Sukhumvit 26

สอนเปียโนเด็กเล็ก "Kid Prodigy Piano" เด็กเล็กเล่น 2 มือได้ใน 6 เดือน

10.30 - 19.00

ดูสาขา

เน้นสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

10.30 - 20.00

เซ็นทรัลบางนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net