สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา พื่นที่ : K village ทั้งหมด 4 รายการ

พื้นที่สำหรับเด็กๆ ที่จะเพลิดเพลินกับการเล่นเลโก้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์

13.00 - 20.00

ดูสาขา

สถานที่สำหรับเด็กเล็ก เรียนรู้ภาษา พัฒนาทักษะของพวกเด็กๆอย่างดีเยี่ยม

09.00 - 18.00

K Village

We teach English, Mandarin and Thai language. contact us to book Free Trial/Demo class.

9.00-18.00

ดูสาขา

We also have holiday language camp during the school break time. contact us for more information.

9.00-14.00

ดูสาขา