สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา พื่นที่ : Paradise Park ทั้งหมด 19 รายการ

สนุกกับการเรียนศิลปะในแนว Creative Art for Children

10.00 - 18.00

Paradise Park

สถาบันพัฒนาการเด็ก ความฉลาดสอนได้ผ่านการเรียนและเล่น

09.00 - 18.00

ดูสาขา

เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก พัฒนาสมองผ่านกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

09.00 - 17.30

ดูสาขา

สถาบันพัฒนากระบวนการคิดร้างสรรค์และความคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็ก

10.00 - 18.00

ดูสาขา

พื้นที่สำหรับเด็กๆ ที่จะเพลิดเพลินกับการเล่นเลโก้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์

13.00 - 20.00

ดูสาขา

ผู้นำด้านศิลปะ 3 มิติ ผ่านดินเบา เพื่อพัฒนาการของเด็ก

10.30 - 18.00

สาขาสุขุมวิท 38

มุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาการของเด็กให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข

15.30 - 19.00

สุขุมวิท31

สอนศิลปะที่จะทำให้เด็ก คิดเป็น present ได้

09.00 - 18.00

ดูสาขา

สอนให้ "รักการเรียนรู้" สนุกสนาน ฝึกภาษา IQ EQ ความคิดสร้างสรรค์

09.30 - 18.00

paradise park

ผู้นำการศึกษาด้านศิลปะการปั้นที่มีสาขากว่า 40 ประเทศทั่วโลกโลก

10:30 - 19:00

ดูสาขา

โรงเรียนสอนศิลปะ คัลเลอมี สอนศิลปะเด็ก

.

ดูสาขา

สุดยอดการสอนคณิตศาสต์ผ่านเกมส์ สำหรับเด็กไทย,EP,อินเตอร์

09.00 - 20.00

ดูสาขา

สอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภูมิปัญญาตะวันออก สำหรับเด็ก

09.00 - 18.00

-

สอนศิลปะครบวงจร วาดรูประบายสี ปั้นดินเบา งานประดิษฐ์

11.30-19.00

ดูสาขา

สอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ เน้นการฟังพูดอ่านเขียน ออกเสียงอย่างถูกต้อง

09.00 - 18.00

ดูสาขา