นโยบายเนื้อหาของบล็อกเกอร์

การเข้าถึงหรือใช้บริการระบบแชร์ประสบการณ์ในเว็บไซต์ ClassCandy หมายถึงท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย นอกจากนี้ท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์
ระบบแชร์ประสบการณ์บนเว็บไซต์ ClassCandy ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นพื้นที่เขียนและจัดเก็บบทความ โดยผู้เขียนสามารถอัปโหลดงานเขียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่งานเขียนที่เกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเด็ก ในขณะที่ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านผลงานตามหมวดหมู่ของผลงานที่สนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน
ClassCandy จะตรวจสอบเนื้อหาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบและเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการ ผู้เขียนจะต้องปฎิบัติตามข้อตกลงของเราอย่างถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจถึงประเภทของข้อความและเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา
1. นโยบายการเข้าร่วมใช้ระบบแชร์ประสบการณ์
กฎของการเข้าร่วมใช้ระบบเว็บไซต์ที่ต้องปฏิบัติตาม มีดังนี้
  • ผู้เขียนจะต้องให้ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นความจริง ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วทั้งหมด และเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนในการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม
  • ผู้เขียนต้องดูแลรับผิดชอบการใช้งานการบัญชีนี้และจะไม่เผยแผ่ข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ
  • คุณสมบัติของผู้เขียนจะต้องมีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์ในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมใช้เว็บไซต์ ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการและจะไม่รับพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคุณหากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ClassCandy สงสนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้งานของได้ทุกเมื่อหากพบการดำเนินการผิดตามเงื่อนไข
2. ขอบเขตของเนื้อหา
ใผู้เขียนยินยอมและรับทราบถึงข้อตกลงในเว็บไซต์นี้ว่า ผู้เขียนมีความรับผิดชอบต่อทุกเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย น่าเชื่อถือ เหมาะสมและเป็นลิขสิทธิ์ขอผู้เขียนเท่านั้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่นำมาโพสต์ในเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม ClassCandy อาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายหากพบว่าการกระทำนั้นเป็นไปในทางที่ผิดกฎหมายและข้อระเบียบของเรา
ทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อผู้เขียนโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหามายังหรือผ่านบริการของเรา ถือว่าผู้เขียนได้อนุญาตให้ ClassCandy มีสิทธิ์ในการจัดเก็บ ทำซ้ำ สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แสดงต่อสาธารณะ สร้างงานต่อยอดจากเนื้อหาของคุณ เพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของเรา ทั้งนี้ ClassCandy ไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้เขียน
นอกจากนี้ทางเว็บไซต์อาจมีโฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของเราบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจอยู่ในเนื้อหาบทความของคุณที่อัพโหลดและเขียนบนเว็บไซต์ของเรา
ความรับผิดชอบ
ClassCandy จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสียหรือความเสียหายและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่ผู้เขียนนำมาโพสต์ อัพโหลด การเก็บข้อมูลของตัวคุณหรือบุคคลที่สาม
เนื้อหาและข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ทำการอัพโหลด หรือ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือมีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ความเป็นส่วนตัวหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นอันตรายหลอกลวง หมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย คุกคามทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติ หรืออื่นๆที่สื่อไปการส่งเสริมให้เกิดการทำผิดกฎหมาย ความผิดทางอาญา และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ
  • ไม่เผยแพร่หรือให้ข้อมูลใดๆทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาพโป๊เปลือย หรือเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด อาวุธที่ผิดกฎหมาย และอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดแย้งต่อกฎหมายและกฎระเบียบ
  • การแอบอ้างบุคคลอื่นๆ ผู้จะต้องไม่ปลอมแปลงตัวตน ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอีเมล์หรือการปลอมแปลงเป็นสิ่งต้องห้าม ClassCandy ไม่อนุญาตให้นำเข้าข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นมาปลอมแปลงและใช้ในเว็บไซต์นี้
  • ClassCandy ไม่อนุญาตให้สอบถามหรือให้ข้อมูลใดๆ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตร หรือ หมายเลขบัญชี ที่อยู่) เว้นแต่ในกรณีที่ถูกขอให้ให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม
  • ผู้เขียนต้องไม่ทำการโพสต์ เชิญชวน หรือมีข้อความใดๆ ที่เป็นการแนะนำ หรือเชิญชวนให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูล รูปภาพ เนื้อหาที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
หมายเหตุ:
ClassCandy มีสิทธิ์และเป็นดุลยพินิจของเราที่จะยกเลิกการเผยแพร่ หรือ การเป็นสมาชิกของท่าน ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า